ANKARA VİZESİ

amerikan-vizesiAmerika vizesi alabilmek için, mümkün olan en az sayıda belgeye ihtiyaç duyulmaktadır. Kolaylıkla hazırlanan ve çok kısa sürede vize için sunulan belgelerden sonra süreç başlamaktadır.

Vize için hazırlanacak temel belgeler şunlardır:

1.Geçeri pasaport

2.Elektronik başvuru formu olan DS-160’ın barkotlu onay sayfası

3.Bir adet fotoğraf (5 cm*5 cm boyutunda, çözünürlük olarak en düşük 600*600 en yüksek de 1200*1200 piksel olmalıdır. Yüz fotoğrafın tam ortasında bulunmalıdır. Yüzün tamamı kameraya dönük olmalı ve tüm hatlarıyla görünür olmalıdır.)

4.14 yaşın altındaki başvuru sahiplerinin yanında nüfus cüzdan fotokopisi, her iki ebeveynin de ABD vizesinin fotokopisi, ebeveynlerin pasaportlarının ilk sayfa fotokopileri.

Bu temel belgelere ek olarak vizenin türüne göre ek bir takım belgelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belgeler aşağıdaki gibidir.

Öğrenci Vizeleri (F1, F2, M1, M2)

 • Okul tarafından verilen I-20 Formu
 • F1, M1 başvuru sahiplerinin SEVIS ödeme makbuzu (I-901)
 • Öğrenci ve/veya yeni mezunlar için, kapalı zarf içinde alınması gereken not dökümü

Ziyaretçi Değişim Vizesi (J1, J2)DS-2019 Formu (Ziyaretçi Değişimi Statüsü için Uygunluk Sertifikası) 

 • DS-7002 Formu (Eğitim ve Staj Yerleştirme Planı)
 • J1 vize başvuru sahibinin SEVIS ödeme makbuzu (I-901)

Mürettebat Üyeleri (D, C1/D)

 • İşverenden antetli kağıtta hazırlanmış ve imzalanmış iş sözleşmesi ve Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirilecek tarih aralıklarını belirten yazı
 • İşveren tarafından düzenlenen ve imzalanan çalışma yazısı

Gazeteci (I)

 • İşveren tarafından düzenlenen Basın Kimliğinin kopyası
 • İşverenden, işi, pozisyonun türünü, seyahat amacını ve kalış süresini belirten yazı

Sağlık sebebiyle A.B.D.’de tedavi olacak kişilerden istenebilecek ek belgeler: 

 • Hastanın sağlık durumunu gösterir hastaneden, doktordan veya geçerli bir sağlik kuruluşundan alınan rapor
 • B.D.’de gidilecek olan hastaneden alınmış randevu tarihini, tedaviyi, tahmini tedavi süresini gösteren ve eğer mümkünse yapılması planlanan ek masrafları da içeren yazı
 • Tedavi sırasında yapılacak işlemler için daha önce ön ödeme yapılmışsa, dekont ve benzeri belgeler, varsa fatura veya proforma örneği
 • Türkiye’de tedavi alınan doktordan alınmış, başvuru sahibinin teşhisini gösteren sağlık raporu.
 • Sağlık masraflarının nasıl karşılanacağını göstreren mali durum ve diğer kaynaklarıispatlayan belgeler.