SCHENGEN VİZESİ

Schengen vizesi, Avrupa Birliği’neüy ülkelerde dolaşım ve seyahat kolaylığı sağlayan bir tür vizedir. Bu kapsamda Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’ın dahil olduğu iç sınır anlaşması sayesinde, ülkelerin herhangi birinden alınacak Schengen vizesi ile yukarıda sayılan ülkelere de seyahat edilebilmektedir. Ayrıca, AB’ye üye olmadığı halde İsviçre, İzlanda ve Norveç’te de Schengen vizesi geçerli olmaktadır.

Vize için gerekli belgeler vizenin alınacağı ülkenin koşulları ve yasalarına göre değişiklik göstermekle birlikte bazı temel belgeler de bulunmaktadır.

Schengen vizesi için gerekli temel belgeler

 • Web sitesinden temin edilebilen başvuru formu (başvuru yapacak kişi tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır.)
 • Son 10 yılda alınmış, seyahatin bitiş tarihini takip eden 3 aylık süreçte de geçerliliği bulunan pasaport
 • Reşit olmayan ve başvuru sahibinin pasaportunda kayıtlı bulunan kimseler için ayrıca doldurulmuş başvuru formu (vizeler de aynı pasaporta eklenmeli ve sunulmalıdır, böylece pasaportta seyahat edecek her kişi için 2 beyaz sayfa bulunmalı ve vize sahiplerinin giriş çıkış damgaları için yeterli alan olmalıdır.)
 • Biyometrik verilerin ve daha önce alınmış vizelerin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopileri
 • Schengen Vizesi harcı

Aşağıda belirtilen şartlara sahip başvuru sahipleri vize harcından muaftır:

 1. a) 12 yaşından küçük reşit olmayan kimseler;
 2. b) Eğitim veya pedagojik formasyon amaçlı ikamet edecek olan öğrenciler, yüksek öğrenim öğrencileri, üniversite mezunları ve refakat eden öğretim görevlileri;
 3. c) Bilimsel araştırma amacı ile AB’de seyahat eden üçüncü ülke vatandaşı araştırmacıları(AB üyeülkeleri tarafından kısa süreli tek tip vize verilmesine kolaylık sağlanması için28 Eylül 2005 tarih 2005/761/CE Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tavsiyesi ilesöz konusu üçüncü ülke vatandaşlarına bilimsel araştırma görevleri için verilmiştir.)
 4. d) Kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından organize edilen seminerlere, konferanslara, sportif, kültürel veya eğitim etkinliklerine katılan yirmi beş yaşını doldurmamış kişiler.
 • 1 adet biyometrik fotoğraf (35 mm*45 mm boyutunda, son 3 ay içinde çekilmiş, rötuşsuz, yüzde herhangi bir karanlık nokta veya gölge olmayan, beyaz fon üzerine basılmış olmalıdır.)
 • AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında meydana gelebilecek sağlık sorunları, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı masraflarınkarşılanabileceği geçerli bir seyahat sigortası. Sigorta AB ülkelerinin tamamında geçerli olmalıdır, öngörülen transit geçiş ve yurt dış ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro olmalı ve İngilizce olarak temin edilmelidir.

TURİZM AMAÇLI SCHENGEN VİZESİ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Schengen vizesi için temin edilecek temel belgelere ek olarak, aşağıdaki evrak da vize görüşmesi sırasında sunulmalıdır.

1) Ulaşım ve konaklama rezervasyonlarını gösterenveya öngörülen diğer ulaşım aracına ilişkin kanıtlayıcı bilgilerin sunulduğu belgeler

2) Seyahat planını gösteren ve ispatlayan belgeler

3) Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösteren maddi ispat niteliğindeki belgeler

 • Son üç aya ait hesap hareketlerini gösterir kaşeli imzalı banka hesap dökümü,
 • Düzenli geliri gösterir belgeler, örneğin, son üç aylık maaş/kazanç bordroları (veya maaşı/kazancı gösteren resmi nitelikteki evrak)

4) Ayrıca başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları sunmalıdır:

(a) Başvuru sahibi özel kurum veya kamu kurumu çalışanı ise

 • İşveren mektubu ve/veya iznin onaylandığına dair kaşe ve imzalı yazı
 • SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve SGK “hizmet dökümü”
 • Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası
 • Vergi levhası

(b) Başvuru sahibi çiftçi ise

 • Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi

(d) Başvuru sahibi emekli ise

 • Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı)

(e) Başvuru sahibi öğrenci ise

 • Geçerli bir öğrenci Belgesi

(f) Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa

 • Ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname (seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisini sadece kendisinde tutuyorsa bu koşul geçerli olmayacaktır)